Privacy-verklaring

Bij Bouwdorp Duuk hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / GDPR, die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van kracht wordt. Wij zullen uw gegevens in geen geval verkopen aan derden. Hieronder vindt u meer informatie over hoe we bij Bouwdorp Duuk uw gegevens verwerken. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u contact opnemen met ons.

De gegevens die u via deze website aan ons verstrekt gebruiken wij om u te kunnen inschrijven en voor het maken van de deelnamekaarten voor de kinderen en het bepalen van de stickers die daarop komen (bijv. i.v.m. allergiëen) om zo het bouwdorp goed en veilig te laten verlopen. We maken lijsten met contactgegevens voor het geval dat we contact moeten opnemen met ouders van een kind. Ook maken wij voor de mensen van de EHBO lijsten van de deelnemers met hun huisarts en eventuele andere verstrekte medische gegevens. Tenslotte zullen we in sommige gevallen het opgegeven e-mailadres gebruiken om u gegevens van het volgende bouwdorp te sturen.

Het is op de site zelf (momenteel) niet mogelijk om na het inschrijven nog gegevens te wijzigen of te corrigeren. Wilt u dat toch doen, dan kan dat wel door contact met ons op te nemen.