Reglement

Allereerst gelden er bij Bouwdorp Duuk regels voor het omgaan met elkaar:

Lees hier het coronaprotocol:

Het is belangrijk dat iedereen veilig kan bouwen en spelen op het terrein. Daarom zijn er de volgende algemene regels waar je je aan moet houden.

 • Wees voorzichtig: let op de andere kinderen zodat je elkaar niet bezeert.
 • Ga niet zonder toestemming in andermans hut.
 • Ieder kind zorgt voor een eigen hamer (met je naam erop), voor spijkers wordt gezorgd.
 • Let goed op je spullen – neem geen kostbare zaken mee naar het bouwdorp.
 • Breng geen materialen van thuis mee die niet weggegooid mogen worden. Bij de afbraak gaat alles wat is achtergebleven in de kraakwagen.
 • Breng geen verf, nietmachines, messen of andere gevaarlijke voorwerpen die verwondingen kunnen veroorzaken mee naar het bouwdorp.
 • Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen. Deze worden op de laatste dag teruggegeven aan de ouders.
 • Het terrein is (tijdens de openingsuren) alleen toegankelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die in het bezit zijn van een geldige deelnemerskaart. Andere mensen (bijv. die de kinderen brengen of ophalen) moeten bij de poort wachten (met uitzondering van de open dag).
 • Kinderen mogen alleen met toestemming van ouders vroegtijdig zelfstandig het terrein verlaten.
 • Er mag op het terrein niet gerookt worden.
 • Op het terrein worden alleen niet-alcoholische dranken genuttigd.
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om kinderen en / of bezoekers, zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen van het terrein.
 • Er worden dagelijks foto’s en / of video’s gemaakt, die op onze website en facebookpagina geplaatst worden.

Voor medewerkers / vrijwilligers geldt de volgende gedragscode:


Het VAD stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling, vermissing of verdwijning van mobiele telefoons of andere meegebrachte spullen.

De gegevens die u aan ons verstrekt worden zorgvuldig verwerkt, zie onze privacy-verklaring. Toch kunnen we nooit 100% garanderen dat dat altijd goed gaat (bijv. vanwege hackers of virussen). Het VAD stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van eventuele datalekken.