Reglement

Allereerst gelden er bij Bouwdorp Duuk regels voor het omgaan met elkaar:

Het is belangrijk dat iedereen veilig kan bouwen en spelen op het terrein. Daarom zijn er de volgende algemene regels waar je je aan moet houden.

 • Wees voorzichtig: let op de andere kinderen zodat je elkaar niet bezeert.
 • Ga niet zonder toestemming in andermans hut.
 • Ieder kind zorgt voor een eigen hamer (met je naam erop), voor spijkers wordt gezorgd.
 • Let goed op je spullen – neem geen kostbare zaken mee naar het bouwdorp.
 • Breng geen materialen van thuis mee die niet weggegooid mogen worden. Bij de afbraak gaat alles wat is achtergebleven in de kraakwagen.
 • Breng geen verf, nietmachines, messen of andere gevaarlijke voorwerpen die verwondingen kunnen veroorzaken mee naar het bouwdorp.
 • Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen. Deze worden op de laatste dag teruggegeven aan de ouders.
 • Het terrein is (tijdens de openingsuren) alleen toegankelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die in het bezit zijn van een geldige deelnemerskaart. Andere mensen (bijv. die de kinderen brengen of ophalen) moeten bij de poort wachten (met uitzondering van de open dag).
 • Kinderen mogen alleen met toestemming van ouders vroegtijdig zelfstandig het terrein verlaten.
 • Er mag op het terrein niet gerookt worden.
 • Op het terrein worden alleen niet-alcoholische dranken genuttigd.
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om kinderen en / of bezoekers, zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen van het terrein.
 • Er worden dagelijks foto’s en / of video’s gemaakt voor onze website en / of sociale media. Er zijn weleens situaties waarbij een kind absoluut niet op foto’s mag staan (bijvoorbeeld als iemand gevlucht is en ondergedoken zit), daar kunnen afspraken over gemaakt worden en dan doen wij ons uiterste best om daarop te controleren (ook wanneer bijvoorbeeld een persfotograaf komt).
  Maar het is voor ons niet te doen om voor iedereen bij te houden of ze liever wel of niet op foto’s staan. Mocht er een keer een foto zijn van uw kind waar u niet blij mee bent, dat kunt u dat aangeven en dan halen we die weg.
 • Let op: Het geld van eenmaal betaalde kaarten wordt niet gerestitueerd.
 • Let op: Deelnamekaarten zijn strict persoonlijk. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan het bouwdorp met een kaart van iemand anders.

Voor medewerkers / vrijwilligers geldt de volgende gedragscode:


Het VAD stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling, vermissing of verdwijning van mobiele telefoons of andere meegebrachte spullen.

De gegevens die u aan ons verstrekt worden zorgvuldig verwerkt, zie onze privacy-verklaring. Het VAD stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van eventuele datalekken.