Gezocht: coördinator Keuken voor bouwdorp Duuk

De coördinator Keuken zal tijdens bouwdorp Duuk (19 t/m 23 augustus a.s.) de snacks verzorgen voor de kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) en voor de vrijwilligers.

Hierbij zorgt hij/zij voor de inkopen en sponsoring van de snacks, zorgt hij/zij ervoor dat de benodigdheden opgezet en klaargezet worden, maakt hij/zij samen met vrijwilligers de snack, deelt deze uit vanuit de Keukentent terwijl de kaarten worden gecheckt op allergieën (waar ook rekening mee is gehouden), maakt hij/zij in samenwerking met vrijwilligers de benodigdheden en de keuken schoon, begeleidt en instrueert hij/zij de (jonge) vrijwilligers die ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteiten, en verzorgt in overleg en (eventueel) in samenwerking met anderen en/of het bestuur de avondmaaltijden voor de vrijwilligers die blijven.

Vooraf en na het bouwdorp zal een aantal dagen nodig zijn voor de opbouw en afbraak.

Vanaf januari wordt ongeveer één avond per maand over de vooruitgang met het team vergaderd.

Het programma van de Keuken is vastgelegd in een draaiboek en er kan uiteraard overlegd worden met de vorige coördinator en het bestuur.

Uiteraard zoeken wij iemand die goed om kan gaan met kinderen. We willen de kinderen immers een fantastische “week” bezorgen ! Je komt terecht in een gezellig en prettig gestoord team van vrijwilligers die open staat voor nieuwe ideeën.

Vereiste leeftijd: vanaf 21 jaar.

Het coördinatorschap mag vervuld worden door één of twee personen.

Let op (mocht het niet duidelijk zijn): er wordt verwacht dat je je rond 20 augustus een week inzet voor het bouwdorp en dat we de tijden daarvan ruim zien (dus niet van 10:00 tot 17:00 of van 9:00 tot 16:00) ! Tevens wordt alles op vrijwillige basis gedaan en zal er geen vergoeding voor de gedane arbeid tegenover staan maar je inzet wordt door ons allen en zeker door de kinderen zeer gewaardeerd en geprezen. De zaterdag na het bouwdorp sluiten we altijd af met een gezellige avond samen. Er zal ook een VOG aangevraagd worden.

Aanmelding voor deze vacature en/of verzoek om meer informatie kan door een mail te sturen naar [email protected]. Indien gewenst, is het mogelijk nadien een getuigschrift te ontvangen.