Enquête Bouwdorp Duuk

Vul hier een korte enquête in over Bouwdorp Duuk (gemaakt door Myrthe en Oumaima, studenten aan de HAN, zie de brief hieronder). De vragen zijn verschillend per leeftijdsgroep:  Nijmegen, 12 juni 2020

  Betreft: enquête Bouwdorp Duuk

  Beste ouders/verzorgers,

  Wij zijn Myrthe (tweedejaars ergotherapiestudente) en Oumaima (tweedejaars verpleegkunde studente) en wij zitten beiden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor school doen wij een multidisciplinaire samenwerkingsopdracht waarbij wij ingedeeld zijn bij Leertuin Dukenburg. Het is hierbij de bedoeling dat wij de praktijk in het echt leren kennen.

  Het project dat wij op dit moment volgen heet ‘Bouwdorp Duuk Enquête’. De bedoeling van het project is het onderzoeken van de wensen en behoeften van ouders en kinderen met betrekking tot Bouwdorp Duuk.

  Bouwdorp Duuk is hét Bouwdorp voor Dukenburg en omgeving. Stichting Vakantie Activiteiten Dukenburg zorgt er met een heleboel enthousiaste vrijwilligers, de Gemeente Nijmegen en veel sponsors voor dat elk jaar in de laatste week van de zomervakantie diverse activiteiten aangeboden worden aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar in en om de Lindenberg te Aldenhof.

  Wij zouden het heel erg op prijs stellen als jullie de volgende enquêtes zouden willen invullen om achter jullie wensen en behoeften te komen. Hieronder staat voor kinderen per groep een link om de enquête in te vullen. Voor jullie als ouders is er een aparte link. Uiteraard kunnen jullie zelf bepalen of jullie de enquête zelfstandig door jullie kind(eren) laten invullen of dat jullie hen daarbij helpen.

  Het invullen van deze enquête zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen.

  Heel erg bedankt voor jullie deelname,

  Myrthe en Oumaima
  Studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen